Cultural Digitalization

Digitization of cultural heritage becomes a matter of national importance
and dynamically enters into the policy area run by the public administration. There are many reasons for this turn of events – the intensive development of information and communication technologies (ICTs) enabled the efficient maintenance of important cultural artifacts. The existence of digital images of culture means that there are additional opportunities for dissemination of culture through the use of the Internet. This makes it possible to overcome many barriers to access to culture- Even geographic ones. Also, digital culture – is the important part of the common good – it is becoming increasingly popular the material from which the goods and services enter the market
giving jobs and driving growth inside so today an important internet economy. Just a few years ago, thinking about the inheritance and its social role was different. Today we understand better and better that digital culture and the digitization process itself has the promise of a positive impact on welfare through innovation in cultural services.
And – more broadly – the socio-economic development resulting from the stimulation of social change or business activity. Poland The administration is committed to supporting the digitization process so that this opportunity is socially exploited to the maximum.

Historia Plików cyfrowych. Początek.

W tym rozdziale dowiesz się o:

Wady i zalety digitalizacji
Różne sposoby digitalizacji tekstu
Korzyści i koszty znakowania tekstu
Jak uczynić tekst maszynowy czytelny
Sposoby tworzenia obrazów cyfrowych
Jak zdigitalizować dźwięk i obrazy ruchome
Niezależnie od tego, czy powinieneś wykonać tę pracę samodzielnie

przeszłość była analogowa. Przyszłość jest cyfrowa. Jutrzejsi historycy będą chlubić się w dużej mierze cyfrowym zapisem historycznym, który zmieni sposób, w jaki badają, prezentują, a nawet chronią przeszłość. Ale co dzisiejsi historycy mogą zrobić z masywną historyczną historią z ostatnich tysiącleci? Ten rozdział zawiera odpowiedzi na niektóre pytania, w tym porady dotyczące tego, jak sprawić, by przeszłość – w postaci zapisów, zdjęć, taśm z historii mówionej, filmów, kultury materialnej lub innych analogowych dokumentów i artefaktów – stała się plikiem cyfrowym. W ten sposób możemy pozwolić, aby te zasoby zyskały znaczące korzyści, które przedstawiliśmy we wstępie, takie jak dostępność, elastyczność i możliwość manipulacji.

Zadziwiająca ilość analogowego syglału historycznego stała się już cyfrowa w ostatnim dziesięcioleciu. Jak wspomniano w rozdziale 1, projekt American Memory of Library of Congress przedstawia ponad 8 milionów dokumentów historycznych. Historyczne gazety ProQuest zawierają pełny tekst pięciu głównych gazet, w tym pełnych numerów New York Times i Los Angeles Times. 33-milionowa strona Thomson Corporation zawierająca Eighteenth Century Collections Online zawiera wszystkie znaczące tytuły w języku angielskim i obcojęzycznym drukowane w Wielkiej Brytanii w tym okresie. Najbardziej dramatycznie, gigant wyszukiwarki Google ogłosił plany digitalizacji co najmniej 15 milionów książek.1 Setki milionów dolarów federalnych, fundacyjnych i korporacyjnych przeszły na cyfryzację zaskakująco dużej części naszego dziedzictwa kulturowego.


Ten skarb historii cyfrowej stanowi nieocenioną korzyść dla historyków, oferując możliwości badań i nauczania online, które byłyby niewyobrażalne zaledwie kilka lat temu. Dla aspirującego historyka cyfrowego daje to również inną korzyść: doświadczenie pierwszej generacji digitizerów zapewnia zestaw benchmarków i podejść, które pomogą Ci przekonwertować dokumenty historyczne na własną stronę z większą wydajnością, lepszymi reprodukcjami i, mamy nadzieję, , niższy koszt niż pionierzy. Ale, jak historycy dobrze wiedzą, lekcje z przeszłości nigdy nie są proste i proste. “Nie ma żadnych bezwzględnych reguł”, zauważa raport z Digital Library Forum. “Każdy projekt jest wyjątkowy.” 2 Ta uwaga dotyczy szczególnie historyków z małymi projektami, ponieważ literatura doradcza koncentruje się na dużych projektach opartych na bibliotekach lub archiwach. Twoje własne cele i budżet na zorganizowanie wystawy dla lokalnej społeczności historycznej lub publikowanie dokumentów dla uczniów mogą być znacznie skromniejsze.

Ten rozdział nie sprawi, że staniesz się ekspertem od skanowania rozdzielczości dla fotografii lub procedur próbkowania dźwięku; chcemy raczej dać ci wystarczającą ilość informacji, aby inteligentnie zaplanować i nadzorować projekt historii cyfrowej. Aby to zrobić, oferujemy przegląd podstawowych pytań, whats, hows i whos w cyfryzacji: dlaczego jest przydatny (a kiedy nie jest), jakie formaty cyfrowe należy rozważyć produkcji, jak to się robi, i kto powinien to zrobić (ty, twoja organizacja, jeśli masz jedną lub inną osobę lub firmę).